403 013: Concessions d'aigües depurades per a reg

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Àrea i secció temàtica Territori i Medi Ambient > Medi ambientals (aigua, residus, contaminació, etc.)
Objectius Conèixer el volum d'aigua reutilitzada

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Depuradores i comunitats de regants
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: Ajuntaments
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Insular
Principals variables: Volum i qualitat

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles

Històric


Programes anuals
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Plans estadístics
2018-2021
2014-2017
2010-2013