403 016: Residus urbans de Mallorca

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Consell de Mallorca
Àrea i secció temàtica Territori i Medi Ambient > Medi ambientals (aigua, residus, contaminació, etc.)
Objectius Conèixer el fluix de residus urbans de Mallorca

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Residus urbans de Mallorca
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: Servei de Residus de la Direcció Insular de Residus del Consell de Mallorca , Ajuntaments de Mallorca
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Insular
Nivell màxim de desagregació territorial: Municipal
Principals variables: Dades de tones de residus per tipus amb entrades per municipi i mes

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Trimestral
Períodes disponibles Des del 2017

Històric


Programes anuals
2018
Plans estadístics
2014-2017