405 001: Xarxa de carreteres de titularitat insular de Menorca

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Consell Insular de Menorca
Àrea i secció temàtica Territori i Medi Ambient > Infraestructures i patrimoni construït
Objectius Conèixer l'extensió i tipologia de la xarxa viària de titularitat insular

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Xarxa de carreteres i vials insulars
Tipus d'activitat:
Organismes o unitats estadístiques que participen:
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Insular
Nivell màxim de desagregació territorial: Altres
Principals variables: Km lineals, superfície en Km2, tipologia de la carretera (primària/secundària), nombre de carrils i altres equipaments, vials

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles Des de l'any 2002

Històric


Programes anuals
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Plans estadístics
2018-2021
2014-2017
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11