406 002: Material forestal de reproducció

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Medi Ambient i Territori
Àrea i secció temàtica Territori i Medi Ambient > Recursos forestals
Objectius Coneixement i control de la genètica forestal

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Llavors
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: Institut Balear de la Natura (IBANAT)
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Insular
Principals variables: Nombre de plantes produïdes per espècie, nombre de llavors, estaquetes i esqueixos emmagatzemats

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles 2003

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 01134
Unitat responsable Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Denominació Estadísticas de Producción y Comercialización de Material Forestal de Reproducción

Històric


Programes anuals
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2022-2025
2018-2021
2014-2017
2010-2013
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11