406 004: Incendis forestals

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Àrea i secció temàtica Territori i Medi Ambient > Recursos forestals
Objectius Conèixer el nombre d'incendis i superfície cremada per gestionar els mitjans corresponents

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Incendis i superfície cremada
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: Institut Balear de la Natura (IBANAT)
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Municipal (finca)
Principals variables: Nombre d'incendis forestals, superfície cremada, causa de l'incendi (diferenciació entre incendi i conat)

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles Des de 1980

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació 04002
Unitat responsable Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Denominació Incendios Forestales

Històric


Programes anuals
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2014-2017
2010-2013