450 001: Sòl sotmès a algun tipus de règim de protecció supramunicipal

barra horitzontal

Datos básicos


Órgano responsable: Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
Área y sección temática Territori i Medi Ambient > Altres àrees medi ambientals
Objetivos Donar a conèixer la superfície de sòl sotmès a algun tipus de règim de protecció supramunicipal

Características técnicas


Población o colectivo objeto de estudio: Territori
Tipo de actividad: Altres instrumentals
Organismos o unidades estadísticas que participan: Direcció General d'Ordenació del Territori, Consells Insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera
Forma de recogida de los datos:
Ámbito geográfico de la actividad: Autonòmic
Nivel máximo de desagregación territorial: Municipal
Principales variables: Superfícies de sòl sotmès a algun tipus de règim de protecció supramunicipal, Superfícies de :Àrees Naturals d'Especial Interès (ANEI), Àrees Naturals d'Interès Territorial (ANIT), Àrees Rurals d'Interès Paisatgístic (ARIP), Àrees d'Interès Paisatgístic (AIP), Lloc d'Interès Comunitari (LIC), Zones d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), Parcs Naturals o Nacionals, Paratges Naturals, Reserves Naturals, etc.

Difusión de los datos


Medio de difusión Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicidad de la difusión Altres
Periodos disponibles

Correspondencia con operaciones estadísticas estatales


Número de la operación
Unidad responsable
Denominación

Histórico


Programas anuales
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Planes estadísticos
2014-2017
2010-2013