450 001: Sòl sotmès a algun tipus de règim de protecció supramunicipal

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria de Medi Ambient i Territori
Àrea i secció temàtica Territori i Medi Ambient > Altres àrees medi ambientals
Objectius Donar a conèixer la superfície de sòl sotmès a algun tipus de règim de protecció supramunicipal

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Territori
Tipus d'activitat: Altres instrumentals
Organismes o unitats estadístiques que participen: Direcció General d'Ordenació del Territori, Consells Insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Municipal
Principals variables: Superfícies de sòl sotmès a algun tipus de règim de protecció supramunicipal, Superfícies de :Àrees Naturals d'Especial Interès (ANEI), Àrees Naturals d'Interès Territorial (ANIT), Àrees Rurals d'Interès Paisatgístic (ARIP), Àrees d'Interès Paisatgístic (AIP), Lloc d'Interès Comunitari (LIC), Zones d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), Parcs Naturals o Nacionals, Paratges Naturals, Reserves Naturals, etc.

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Altres
Períodes disponibles

Correspondència amb operacions estadístiques estatals


Número de l'operació
Unitat responsable
Denominació

Històric


Programes anuals
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Plans estadístics
2018-2021
2014-2017
2010-2013
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11