450 004: Infraccions i sancions en matèria urbanística i territorial de Mallorca

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Consell de Mallorca
Àrea i secció temàtica Territori i Medi Ambient > Altres àrees medi ambientals
Objectius Conèixer les dades sobre infraccions urbanístiques i sancions a Mallorca

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Expedients d'infracció i/o sancionador en matèria urbanística i territorial
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: Agencia de Defensa del Territori de Mallorca del Consell Insular de Mallorca, Ajuntaments de Mallorca
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Insular
Nivell màxim de desagregació territorial: Municipal
Principals variables: Nombre de infraccions, nombre i quantia de sancions imposades, i nombre de recursos administratius i judicials presentats

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles Des de 2017

Històric


Programes anuals
2021
2020
2019
2018
Plans estadístics
2018-2021
2014-2017
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11