902 009: Illes en Xifres

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Institut d'Estadística de les Illes Balears IBESTAT
Àrea i secció temàtica Diversos > Activitats intersectorials
Objectius Donar a conèixer les dades mes significatius de cada una de les illes de manera interactiva

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Les illes de les Illes Balears
Tipus d'activitat: Recopilacions sobre un determinat territori
Organismes o unitats estadístiques que participen:
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Insular
Nivell màxim de desagregació territorial: Insular
Principals variables: Població (distribució, noms més freqüents, evolució, indicadors demogràfics, etc.), territori (superfície i sòl sotmès a algun tipus de règim de protecció supramunicipal), economia (empreses i sector públic, treball, turisme, construcció i habitatge, etc.), dades electorals.

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de l'IBESTAT
Periodicitat de la difusió Contínua
Períodes disponibles

Històric


Programes anuals
2018
2017
Plans estadístics
2014-2017