950 001: Incidents gestionats per l'112 - Ordenances municipals

barra horitzontal

Dades bàsiques


Òrgan responsable: Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques
Àrea i secció temàtica Diversos > Altres
Objectius Conèixer el nombre de les intervencions d'emergència, conegudes per SEIB 112, en les quals ha participat la Policia Local

Característiques tècniques


Població o col.lectiu objecte d'estudi: Telefonades d'emergència al telèfon 112 en què ha estat requerida la intervenció de la Policia Local
Tipus d'activitat: Explotació estadística de registres
Organismes o unitats estadístiques que participen: GEIBSAU, empresa pública que gestiona l'112
Forma de recollida de les dades:
Àmbit geogràfic de l'activitat: Autonòmic
Nivell màxim de desagregació territorial: Municipal
Principals variables: Àmbit territorial, nombre i tipus d'incidents en els quals ha estat requerida la intervenció d'algun servei de la Policia Local

Difusió de les dades


Mitjà de difusió Pàgina web de la unitat estadística responsable
Periodicitat de la difusió Anual
Períodes disponibles Des de 2005

Històric


Programes anuals
2017
2016
2015
2014
2013
Plans estadístics
2014-2017
2010-2013