Indicadors
Indicador Període Valor Variació
Població 18 1.128.908 1,16 % anual Més informació
Estrangers 18 17,08 % - Més informació
Naixements 17 10.288 -3,09 % Anual Més informació
Matrimonis distint sexe 17 4.570 -0,01 % anual Més informació
Defuncions 17 8.353 5,2 % anual Més informació
Esperança de vida 16 83,03 anys - Més informació

Notícies i esdeveniments


Totes les notícies