Normativa i altra documentació

barra horitzontal

Índex


 1. Ordenació de la Funció Estadística
 2. Plans i Programes estadístics
 3. Altra documentació


 1. Pujar
  Ordenació de la Funció Estadística


 2. Llei 3/2002, de 17 de maig, d’Estadística de les Illes Balears (BOIB 28/05/2002)


  Llei 1/2010, de 17 de maig de modificació de la Llei 3/2002, de 17 de maig d’Estadística de les Illes Balears (BOIB 29/05/2010)


  Llei 5/2017, de 25 de juliol, de modificació de la Llei 3/2002, de 17 de maig, d’estadística de les Illes Balears(BOIB 29/07/2017)


  Decret 81/2006, de 15 de setembre, pel qual es regula l’organització, la composició i el funcionament de la Comissió Assessora d’Estadística de les Illes Balears (BOIB 28/09/2006)


  Decret 128/2007, de 5 d’octubre, d’organització i funcionament de l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (BOIB 16/10/2007)


  Decret 15/2008, de 15 de febrer, pel qual es modifica el Decret 128/2007, de 5 d’octubre, d’organització i funcionament de l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (BOIB 26/02/2008)


  Decret 48/2009, de 17 de juliol, pel qual es crea l’especialitat d’estadística dins l’escala de recerca, desenvolupament i innovació del cos facultatiu superior i del cos facultatiu tècnic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB 23/07/2009)
 3. Pujar
  Plans i Programes estadístics


 4. Decret 109/2010, de 15 d’octubre, pel qual s’aprova el Pla d’Estadística de les Illes Balears 2010-2013 (BOIB 19/10/2010)


  Acord del Consell de Govern de 29 d’octubre de 2010 pel qual s’aprova el Programa Anual d’Estadística 2010 en desplegament del Pla d’Estadística de les Illes Balears 2010-2013 (BOIB 11/11/2010)


  Acord del Consell de Govern de 8 d’abril de 2011 pel qual s’aprova el Programa Anual d’Estadística 2011 en desplegament del Pla d’Estadística de les Illes Balears 2010-2013 (BOIB 19/04/2011)


  Acord del Consell de Govern de 16 de desembre de 2011 pel qual s'aprova el Programa Anual d'Estadística 2012 en desplegament del Pla d'Estadística de les Illes Balears 2010-2013 (BOIB 27/12/2011)


  Acord del Consell de Govern de 14 de desembre de 2012 pel qual s’aprova el Programa Anual d’Estadística 2013 en desplegament del Pla d’Estadística de les Illes Balears 2010-2013 (BOIB 22/12/2012)


  Decret 18/2014, de 25 d’abril, pel qual s’aprova el Pla d’Estadística de les Illes Balears 2014-2017 (BOIB 26/04/2014)


  Acord del Consell de Govern de 25 d’abril de 2014 pel qual s’aprova el Programa Anual d’Estadística 2014 en desplegament del Pla d’Estadística de les Illes Balears 2014-2017 (BOIB 26/04/2014)


  Acord del Consell de Govern de 6 de febrer de 2015 pel qual s’aprova el Programa Anual d’Estadística 2015 en desplegament del Pla d’Estadística de les Illes Balears 2014-2017 (BOIB 7/02/2015)


  Acord del Consell de Govern de 18 de març de 2016 pel qual s’aprova el Programa Anual d’Estadística 2016 en desplegament del Pla d’Estadística de les Illes Balears 2014-2017 (BOIB 19/03/2016)


  Acord del Consell de Govern de 17 de març de 2017 pel qual s’aprova el Programa Anual d’Estadística 2017 en desplegament del Pla d’Estadística de les Illes Balears 2014-2017 (BOIB 18/03/2017)


  Acord del Consell de Govern de 9 de març de 2018 pel qual s’aprova el Programa Anual d’Estadística 2018 en desplegament del Pla d’Estadística de les Illes Balears 2014-2017, prorrogat (BOIB 10/03/2018)


  Decret 40/2018, de 23 de novembre, pel qual s’aprova el Pla d’Estadística de les Illes Balears 2018-2021 (BOIB 24/11/2018)
 5. Pujar
  Altra documentació


 6. Balanç de gestió de l'IBESTAT 2017


  Pla d'activitats IBESTAT 2018


  Informe execució Pla 2010-2013


  Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees