Organització

barra horitzontal

Direcció general


Direcció

Àrea de producció estadística


Cap de servei

Àrea de difusió estadística


Cap de servei

Àrea d'informàtica


Cap de servei

Àrea de coordinació i planificació


Cap de servei