Aquest portal permet enllaçar amb les estadístiques generades per les conselleries del Govern de les Illes Balears, per l'IBESTAT i pels Consells Insulars de Mallorca i Menorca, totes elles integrades dins del Sistema Estadístic de les Illes Balears (Sestib).

Nota: Les fitxes que acompanyen a les següents operacions fan referència a la conselleria a la qual estaven vinculades al moment de l’aprovació del programa anual.
Carregant