• icono poblacion Censos de població
icono poblacion print

Descripció


Els censos de població són operacions estadístiques que es duen a terme amb una periodicitat decennal. L'organisme competent en el seu desenvolupament és l'Institut Nacional d'Estadística, sense menyscapte de la col·laboració que en els últims censos han tingut les diferents oficines estadístiques de les comunitats autònomes, així com altres entitats públiques. El cens de població proporciona una important informació demogràfica i social respecte als habitants d'un país o territori.

Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11