• icono poblacion Defuncions
icono poblacion print

Descripció


La font bàsica d'informació és el butlletí de defunció que recullen els diversos registres civils, a partir dels quals s’obtenen les dades sobre els morts residents a les Illes Balears. A més, també es mostra informació sobre les morts de no residents i es dedica un apartat especial als suïcidis i les defuncions menors d'un any.

Anualment també s'elaboren les taules de mortalitat que permeten obtenir dades com l'esperança de vida.


Informació disponible


Darreres dades


Nom Període Dada
Esperança de vida de la dona 2017 85,44
Esperança de vida de l'home 2017 80,36
Esperança de vida 2017 82,90
Nombre de defuncions 2017 8.353
Defuncions per tumors 2017 2.306