• icono poblacion Moviments migratoris
icono poblacion print

Descripció


S'elabora a partir de les altes i baixes que es produeixen en el padró municipal per canvis de residència a un altre municipi o a l'estranger. Aquesta estadística observa el nombre de migracions produïdes durant un any natural i els fluxos d'entrada o de sortida de la comunitat autònoma.


Informació disponible


Darreres dades


Nom Període Dada
Balanç migratori 2017 18.844
Nombre total d'immigracions 2017 76.057
Nombre total d'emigracions 2017 57.213

Estadístiques relacionades