• icono economia Societats mercantils
  • > 2. Resultats detallats
icono economia print

  • 2.1. Nombre de societats classificades segons dividends passius desemborsats per període i tipus de societat
  • 2.2. Constitucions de societats per període i tipus de societat
  • 2.3. Ampliacions de capital per període i tipus de societat
  • 2.4. Reduccions de capital per període i tipus de societat
  • 2.5. Dissolucions de societats per període i tipus de societat