• icono economia R+D, innovació tecnològica i TIC
  • > Enquesta d'ús de TIC i comerç electrònic a les empreses
  • > Any 2016-2017
icono economia print

  • 1. Les TIC en les empreses amb 10 o més empleats per sector i grandària de l'empresa
  • 2. Les TIC en les empreses amb 10 o més empleats per agrupació d'activitat de l'empresa
  • 3. Les TIC en les empreses amb menys de 10 empleats