• icono sociedad 3. Classificació internacional de malalties (CIM-9-MC). Classificació INE
  • > 3.01 Sèrie (1990-2015) per capítol de diagnòstic principal de CIM-9-MC
icono sociedad print

  • 3.01.01 Edat mitjana 
  • 3.01.02 Altes hospitalàries
  • 3.01.03 Estades hospitalàries