• icono economia 3. Sèrie històrica de 2004M01 a 2015M09 (metodologia Turespaña)
  • > 3. Resultats detallats per illa de destinació principal (des de 2010M06)
icono economia print

  • 3.01 Nombre, pernoctacions i estada mitjana dels turistes amb destinació principal les Illes Balears per període i illa de destinació principal
  • 3.02 Despesa total i despesa mitjana dels turistes amb destinació principal les Illes Balears per període i illa de destinació principal