• icono economia Enquesta anual de costs laborals
 • > 1. A partir de l'any 2001
icono economia print

 • 1.1 Principals resultats
 • 1.2 Resultats detallats
  • 1.2.1 Components del cost
  • 1.2.2 Dietes i despeses de viatge
  • 1.2.3 Forma de regulació de la relació laboral
  • 1.2.4 Modificació dels convenis col·lectius