• icono economia 3. Sèrie històrica de 2004M01 a 2015M09 (metodologia Turespaña)
  • > 3. Resultats detallats: només turistes estrangers (2004-2008)
icono economia print

  • 3.01 Turistes estrangers amb destinació principal les Illes Balears per període