• icono sociedad Enquesta modular d'hàbits socials (EMHS). Mòdul de condicions i hàbits de vida (2010)
  • > 4. Característiques de la població de 16 o més anys
icono sociedad print