• icono economia Visats, llicències i certificacions d'obra
  • > 2. Llicències d'obra
icono economia print

  • 2.1 Dades Illes Balears (actualització mensual)
  • 2.2 Dades per municipi (actualització anual)