• icono sociedad Seguretat i justícia
 • > Estadística de menors condemnats per sentència ferma
icono sociedad print

ESTADÍSTICA DE MENORS CONDEMNATS PER SENTÈNCIA FERMA

 1. Introducció
 2. Unitat estadística
 3. Àmbits
 4. Sèries

 1. Introducció

 2. L'estadística de menors condemnats per sentència ferma ofereix dades sobre menors de 14 a 17 anys condemnats amb sentència ferma. El seu objectiu és permetre l'estudi sociodemogràfic i criminològic dels menors condemnats por sentència ferma. 

  Les dades, explotades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), procedeixen del Registre Central de Sentències de Responsabilitat Penal dels Menors, titularitat del Ministeri de Justícia.

 3. Unitat estadística

 4. Són els menors (14 a 17 anys) condemnats per sentència ferma, les infraccions penals i les mesures preses.
 5. Àmbits

 6. L'àmbit poblacional està format pel conjunt de persones menors d'edat, de 14 a 17 anys que han estat condemnades per sentència ferma i inscrites en el Registre de sentències de responsabilitat dels menors durant l'any de referència. 

  S'inclouen dades on el lloc de condemna ha estat Illes Balears. Es pren com a referència el lloc de l'òrgan judicial que dicta la sentència ferma, no el lloc de residència de la persona condemnada. 

  Aquesta estadística correspon a l'any natural. El període de referència de la informació és la data d'inscripció en el registre.


 7. Sèries

 8. Les dades es presenten en sèries separades, en funció dels canvis produïts en la forma de recollida de dades, els canvis en les variables estudiades i la disponibilitat de les fonts originals. 

  El canvi metodològic més important es produí en 2006. Fins aquest moment la recollida d'informació es realitzava trimestralment mitjançant un butlletí que havien de complimentar els distints òrgans judicials per cada sentència dictada. A partir de 2007, arrel d'un acord entre l'INE i el Ministeri de Justícia, la recollida comença a realitzar-se a partir de registres administratius.


Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11