• icono economia Comptes econòmics
 • > Compte Satèl·lit del Turisme
icono economia print

Compte satèl•lit del turisme de les Illes Balears

 1. Introducció
 2. Què és un compte satèl•lit del turisme (CST)?

 1. Introducció

 2. El Compte satèl•lit del turisme de les Illes Balears de 2014 (CSTIB-2014) és una operació estadística realitzada gràcies a l'acord de col•laboració entre l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) i l'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT), tots dos organismes dependents de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball del Govern de les Illes Balears.

  Es tracta de la primera vegada que es compilen a les Illes Balears taules del Compte satèl•lit del turisme (CST), segons la metodologia oficial recomanada per Nacions Unides1 (RMC- 2008). Aquestes primeres taules, amb 2014 com a període de referència, estan incloses en el Pla Estadístic de les Illes Balears 2018-2021, aprovat pel Decret 40/2018, de 23 de novembre.

  El projecte està lligat des dels orígens a l'elaboració del Marc imput-output de l'economia balear de 2014 (MIOIB-2014). Tots dos projectes s'han realitzat conjuntament amb l'objectiu de comptar amb dades de l'estructura econòmica de les Illes Balears i de l'aportació del turisme a  aquesta.

  Amb el CSTIB-2014, a més d'ordenar i unificar la informació estadística turística, s'ha aconseguit mesurar l'impacte econòmic de l'activitat turística al territori balear.


 3. Què és un compte satèl•lit del turisme (CST)?

 4. El turisme, com a fenomen impulsat per la demanda, fa referència a les activitats dels visitants i al paper d'aquests en l'adquisició de béns i serveis. També pot observar-se des de la perspectiva de l'oferta i, per tant, el turisme s'ha d'entendre com un conjunt d'activitats productives concebudes per atendre fonamentalment els visitants.

  L'activitat turística pot considerar-se una activitat econòmica transversal, atès que hi intervenen diversos sectors (allotjament, restauració, transport, lloguer de vehicles, agències de viatges, etc.) i que els usuaris (els visitants) d'aquests serveis adquireixen béns i serveis, tant turístics com no turístics. El CST és un instrument estadístic dissenyat per mesurar aquests béns i serveis, que segueix normes internacionals que permeten establir comparacions vàlides amb altres indústries i altres territoris. En l'elaboració s'utilitza  la metodologia oficial (RMC-2008), determinada per l'OMT, l'ONU, Eurostat i l'OCDE.

  El CST és una extensió del Sistema de comptes nacionals, per la qual cosa compila informació, tant des del vessant de l'oferta com del de la demanda. En un CST s'empren estadístiques econòmiques reconegudes internacionalment i s'hi destaca l'activitat econòmica de les branques considerades característiques del turisme davant la resta de sectors a més de mostrar el turisme en el context global de l'economia. Permet dimensionar l'impacte econòmic del turisme a un territori determinat a través d'indicadors com la contribució del turisme al producte interior brut (PIB) o a l'ocupació, i possibilita la identificació de les activitats econòmiques que produeixen béns i serveis que són destinats als turistes.

  Aquesta informació, amb un nivell de desenvolupament més específic, pot consultar-se en el document metodològic elaborat per l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears:

  http://www.caib.es/sites/estadistiquesdelturisme/es/cuenta_satalite_del_turismo_de_las illes_balears_2014/.

  Pot completar-se amb la metodologia del MIOIB-2014: 

  https://ibestat.caib.es/ibestat/page?p=px_tablas&nodeId=1fd68a0c-76ad-4d7i-acaf-db32i51c7ba7&tab=metodologia.

   


Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11