• icono economia Turisme
 • > Ocupació de l'oferta turística
icono economia print

METODOLOGIES DE L'OCUPACIÓ DE L'OFERTA TURÍSTICA

 1. Metodologia de l'enquesta d'ocupació hotelera (EOH)
 2. Metodologia de l'enquesta d'ocupació en apartaments turístics (EOAP)
 3. Metodologia de l'enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural (EOTR)

 1. Metodologia de l'enquesta d'ocupació hotelera (EOH)

 2. Entre els estudis sobre turisme, l’Enquesta d’ocupació hotelera té per objectiu proporcionar informació en relació amb la demanda sobre viatgers, pernoctacions i estada mitjana distribuïda per país de residència —en el cas dels viatgers no residents a Espanya— i per comunitat autònoma de procedència —quan es tracta de viatgers espanyols. Des de l’òptica de l’oferta, es proporcionen dades sobre el nombre d’establiments oberts estimats i de places, i també sobre el grau d’ocupació.

  És una enquesta de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) que ofereix informació d’àmbit estatal i autonòmic mensualment. L’Ibestat, mitjançant un conveni subscrit entre ambdós organismes, fa una explotació específica de dades per a les Illes Balears que permet oferir-ne informació més detallada. Podem destacar, com a fet més significatiu, que s’ofereix la informació de totes les variables d’oferta i de demanda anteriors però desagregades segons les diferents zones turístiques pròpies de les Illes Balears (una zona turística es caracteritza per tenir una concentració significativa d’allotjaments turístics) i tambè segons una sèrie de municipis turístics.

   


 3. Metodologia de l'enquesta d'ocupació en apartaments turístics (EOAP)

 4. L’Enquesta d’ocupació en apartaments turístics, dins l’estudi del turisme, té per objecte proporcionar informació pel costat de la demanda, oferint informació sobre viatgers, pernoctacions i estada mitjana distribuïts per país de residència, en el cas dels viatgers no residents a Espanya, i per comunitat autònoma de procedència, quan es tracta de viatgers espanyols. Des de l’òptica de l’oferta es proporcionen dades sobre el nombre d’establiments oberts estimats, places i apartaments estimats, com també del  grau d’ocupació.

  És una enquesta de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) que ofereix informació mensualment en l’àmbit estatal i de comunitat autònoma. L’Ibestat, a través d’un conveni signat entre ambdós organismes, fa una explotació de dades específica per a les Illes Balears que permet oferir-ne informació més detallada. Podem destacar, com a fet més significatiu, que s’ofereix la informació de totes les variables d’oferta i de demanda anteriors però desagregades segons les diferents zones turístiques pròpies de les Illes Balears (una zona turística es caracteritza per tenir una concentració significativa d’allotjaments turístics) i tambè segons una sèrie de municpis turístics.

   


 5. Metodologia de l'enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural (EOTR)

 6. L’Enquesta d’ocupació en allotjaments de turismo rural (EOTR), dins l’estudi del turisme, té per objecte proporcionar informació pel costat de la demanda, oferint informació sobre viatgers, pernoctacions i estada mitjana distribuïts per país de residència, en el cas dels viatgers no residents a Espanya, i per comunitat autònoma de procedència, quan es tracta de viatgers espanyols. Des de l’òptica de l’oferta es proporcionen dades sobre el nombre d’establiments oberts estimats, places i apartaments estimats, com també del  grau d’ocupació.

  És una enquesta de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) que ofereix informació mensualment en l’àmbit estatal i de comunitat autònoma. L’Ibestat, a través d’un conveni signat entre ambdós organismes, fa una explotació de dades específica per a les Illes Balears que permet oferir-ne informació més detallada. Podem destacar, com a fet més significatiu, que s’ofereix la informació de totes les variables d’oferta i de demanda anteriors però desagregades segons les diferents zones turístiques pròpies de les Illes Balears (una zona turística es caracteritza per tenir una concentració significativa d’allotjaments turístics).


Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11