• icono economia R+D, innovació tecnològica i TIC
  • > Enquesta d'ús de TIC i comerç electrònic a les empreses
  • > Any 2008-2009
icono economia print