• icono sociedad 2. Classificació internacional de malalties (CIM-9-MC). Llista reduïda Eurostat
  • > 2.01 Sèrie (2005-2015) per diagnòstic principal a dos dígits de CIM-9-MC
icono sociedad print

  • 2.01.01 Edat mitjana 
  • 2.01.02 Altes hospitalàries 
  • 2.01.03 Estades hospitalàries