• icono economia Resultats en base poblacional 2001 (Sèrie 2000-2013)
  • > 4. Assalariats
icono economia print

  • 4.01 Lloc de naixement
  • 4.02 Nacionalitat
  • 4.03 Nivell de formació
  • 4.04 Situació laboral
  • 4.05 Sector econòmic
  • 4.06 Ocupació