• icono economia Sector financer
 • > Tipus d'interès legals
icono economia print

TIPUS D'INTERÈS (TI)

 1. Introducció
 2. Àmbit poblacional i temporal
 3. Conceptes i definicions
 4. Publicació de resultats

 1. Introducció

 2. L'Estadística de tipus d'interès proporciona informació sobre els diferents tipus d'interès legals de referència del mercat hipotecari i de la política monetària de l'Eurosistema del Banc Central Europeu.

  L'IBESTAT du a terme l'operació a partir de la informació publicada pel Banc d'Espanya amb caràcter mensual.


 3. Àmbit poblacional i temporal

 4. La població objecte d'estudi són els diferents tipus d'interès legals, els del mercat hipotecari i altres tipus oficials de referència del mercat hipotecari (no oficials).

  La periodicitat d'aquest indicador és mensual.


 5. Conceptes i definicions

 6. •    Tipus d'interès: és el preu del diner, el preu que s'ha de pagar per utilitzar una quantitat de diners durant un temps determinat. El seu valor indica el percentatge d'interès que s'ha de pagar com a contraprestació per utilitzar una quantitat determinada de diners en una operació financera.

  •    MIBOR (Madrid InterBank Offered Rate): és el tipus d'interès interbancari que s'aplica al mercat borsari de Madrid.

  •    EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate): és el tipus d'interès mitjançant el qual els bancs de la zona de l'euro es presten els diners entre si.

  •    Deute públic: és el conjunt de deutes que manté un estat davant els particulars o altres països. Constitueix una forma perquè l'estat o qualsevol poder públic obtengui recursos, materialitzat normalment mitjançant emissions de títols de valors o bons.

  •    Mercat secundari: és una part del mercat financer de capitals dedicat a la compravenda de valors que ja han estat emesos en una primera oferta pública o privada en el denominat mercat primari. En la majoria dels ordenaments, està compost per tres submercats, que són les borses de valors, el mercat de deute públic anotat en compte i els mercats oficials de futurs i opcions.

  •    Índex CECA: és l'índex creat per la Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvi. Es pot definir com el tipus mitjà calculat a partir dels tipus aplicats a les operacions de préstecs personals d'un any a menys de tres anys i dels préstecs amb garantia hipotecària per a l’adquisició d'habitatge lliure d’ un termini a partir de tres anys.

  •    Interès de demora: és la indemnització que paga el deutor al creditor per l'impagament d'un deute.

  •    Interès d'enjudiciament civil: és aquell que neix d'una resolució judicial que condemna al pagament d'una quantitat líquida. És l'interès que obté qui té al seu favor una sentència o resolució que acull les seves pretensions.


 7. Publicació de resultats

 8. Les dades publicades vénen expressades en termes percentuals i fan referència a tipus legals, mercat hipotecari i altres tipus d'interès.Pot consultar-se la informació en el següent enllaç de la web de l'IBESTAT:

  https://ibestat.caib.es/ibestat/estadistiques/economia/sector-financer/tipus-interes/83d60fd5-2930-466a-826b-4625014299ad 


Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11