• icono economia Resultats en base poblacional 2001 (Sèrie 2000-2013)
  • > 2. Actius
icono economia print

  • 2.01 Actius per període i sexe
  • 2.02 Taxa d'activitat per període i sexe