• icono economia 2. Resultats detallats
  • > 2.01 Any 2010
icono economia print

  • 2.01.01 Distribució salarial
  • 2.01.02 Distribució salarial: mitjanes i percentils per sexe
  • 2.01.03 Guany mitjà anual per treballador i sexe
  • 2.01.04 Guany mitjà per hora de treball i sexe
  • 2.01.05 Composició del salari brut mensual per sexe
  • 2.01.06 Composició del salari brut anual per sexe