• icono economia 3. Sèrie històrica de 2004M01 a 2015M09 (metodologia Turespaña)
 • > 2. Resultats detallats per al conjunt de les Illes Balears (des de 2009)
icono economia print

 • 2.01 Nombre, pernoctacions i estada mitjana dels turistes amb destinació principal les Illes Balears per període
  • 2.01.01 Per país de residència
  • 2.01.02 Per tipus d'allotjament
  • 2.01.03 Per ús de companyia aèria de baix cost
  • 2.01.04 Segons altres aspectes
 • 2.02 Despesa total i despesa mitjana dels turistes amb destinació principal les Illes Balears per període
  • 2.02.01 Per país de residència
  • 2.02.02 Per tipus d'allotjament
  • 2.02.03 Per ús de companyia aèria de baix cost
  • 2.02.04 Despesa total realitzada en origen i en destinació
  • 2.02.05 Despesa total desagregat per concepte de despesa