• icono economia Indústria i energia
 • > Estadística Estructural d'Empreses. Sector indústria
icono economia print

METODOLOGIA DE L’ESTADÍSTICA ESTRUCTURAL D’EMPRESES

 1. METODOLOGIA DE L’ESTADÍSTICA ESTRUCTURAL D’EMPRESES (2016)
 2. METODOLOGIA DE L’ESTADÍSTICA ESTRUCTURAL D’EMPRESES (2015)
 3. METODOLOGIA ENQUESTA INDUSTRIAL D'EMPRESES (2008)

 1. METODOLOGIA DE L’ESTADÍSTICA ESTRUCTURAL D’EMPRESES (2016)

 2. L’estadística estructural d’empreses és una operació estadística recollida en el Reglament 295/2008 del Consell i el Parlament Europeu, que du a terme l’Institut Nacional d’Estadística (d’ara en endavant, INE) amb caràcter anual. Mitjançant un acord marc, l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (d’ara en endavant, IBESTAT) realitza les estimacions de l’EEE per a l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

  Fins a l’exercici de referència 2014 inclòs, aquesta informació es recollia en operacions estadístiques separades: Enquesta industrial d’empreses, Enquesta anual de serveis i Enquesta anual de comerç. A partir de l’any 2015 va començar el Projecte d’integració de les enquestes econòmiques estructurals, que s’ha desenvolupat al llarg de dos exercicis de referència (2015 i 2016). 


 3. METODOLOGIA DE L’ESTADÍSTICA ESTRUCTURAL D’EMPRESES (2015)

 4. L’objectiu principal de l’Estadística estructural d’empreses (EEE) és oferir informació sobre les característiques econòmiques de les empreses, com ara el personal ocupat, xifra de negocis i altres ingressos, compres i consums, despeses de personal, imposts i inversions.

  Fins a l’exercici de referència 2014 inclòs, aquesta informació es recollia en operacions estadístiques separades: Enquesta industrial d’empreses, Enquesta anual de serveis i Enquesta anual de comerç. A partir de l’any 2015 va començar el Projecte d’integració de les enquestes econòmiques estructurals, que es va desenvolupar en dos exercicis consecutius fins la seva total implantació.


 5. METODOLOGIA ENQUESTA INDUSTRIAL D'EMPRESES (2008)

 6. L’enquesta industrial d’empreses (EIE) és una operació de caràcter anual que du a terme l’Institut Nacional d’Estadística (INE) des del 1993. L’objectiu fonamental és proporcionar informació de les principals característiques estructurals de les empreses industrials i assegurar la seva comparabilitat internacional.

  D’altra banda, l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (Ibestat) du a terme una explotació específica anual de les microdades de l’EIE amb l’objectiu d’ampliar els resultats publicats per l’INE tant pel que fa al nombre de branques com el de variables disponibles.

   


Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11