• icono economia Construcció i habitatge
 • > Visats, llicències i certificacions d'obra
icono economia print

VISATS, LLICÈNCIES I CERTIFICACIONS D'OBRA

 1. PROJECTES VISATS D'OBRA
 2. LLICÈNCIES D'OBRA
 3. CERTIFICACIONS DE FINAL D'OBRA

 1. PROJECTES VISATS D'OBRA

 2. L'operació Projectes visats és una estadística que es realitza amb els registres administratius dels visats de direcció d'obra i dels certificats de finalització d'obra i té per objecte informar sobre el nombre de projectes, i la superfície i el pressupost d'aquests.

  La normativa vigent estableix que en tota obra d'arquitectura és preceptiva la intervenció de, almenys, un aparellador, que assumeixi, respecte a la seva direcció, les atribucions fixades pel Decret 265/1971, de 19 de febrer, sense perjudici de les competències que puguin correspondre a altres professionals. 

  L'IBESTAT du a terme aquesta operació autonòmica, desagregada en illes i municipis a partir de la informació subministrada pel Col•legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears.


 3. LLICÈNCIES D'OBRA

 4. Llicències d'obra és una estadística que informa del nombre i les característiques de les edificacions que s'engeguen, com també dels habitatges que, si escau, es generen.

  La informació de l'estadística fa referència a les modalitats d'edificació de nova planta, rehabilitació i demolició total o parcial.

  L'IBESTAT du a terme una operació autonòmica, a partir de la informació publicada pel Ministeri de Foment, amb caràcter mensual. Paral·lelament, a partir de la informació recollida per l'Àrea de Foment de la Delegació del Govern a les Illes Balears, també publica informació per municipis, amb caràcter anual.


 5. CERTIFICACIONS DE FINAL D'OBRA

 6. Certificats de final d'obra és una estadística que resulta de la recopilació d'informació inclosa en els formularis que els aparelladors o arquitectes tècnics han de formalitzar en els col·legis professionals amb motiu del visat per encàrrec de direcció d'obra i del certificat de finalització d'obra.

  La informació de l'estadística fa referència a les modalitats d'obra nova per tipologia, ampliació i reforma o restauració d'edificis.

  L'IBESTAT du a terme l'operació autonòmica a partir de la informació publicada pel Ministeri de Foment.


Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11