• icono economia Empreses
 • > Societats mercantils
icono economia print

ESTADÍSTICA DE SOCIETATS MERCANTILS

 1. Introducció
 2. Àmbits temporal, poblacional i territorial
 3. Documentació complementària

 1. Introducció

 2. L'estadística de societats mercantils (SM) és una operació conjuntural que mesura l'evolució mensual de les societats constituïdes, dissoltes i aquelles en les quals s’han produït modificacions de capital. El Registre Mercantil Central (REMIC) en facilita la informació des de l’any 1989, tot i que no és fins al 1995 que ja es disposa de totes les variables recollides actualment i en format electrònic.
 3. Àmbits temporal, poblacional i territorial

 4. La periodicitat de la recollida de dades és mensual.

  La població que s'ha d'analitzar està constituïda pel conjunt de societats inscrites en el Registre Mercantil Central, el qual centralitza tota la informació provincial sobre la inscripció de societats i empresaris, així com els actes mercantils que determina la llei.

  Aquesta operació estadística abraça el territori de les Illes Balears.


 5. Documentació complementària

 6. Es pot obtenir més informació de l’estadística de societats mercantils en el web de l’INE:

  https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177026&menu=metodologia&idp=1254735576550


Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11