• icono economia Ocupació de l'oferta turística
  • > 1. Enquesta d'ocupació hotelera
icono economia print

  • 1.01. Establiments oberts estimats per període
  • 1.02. Places estimades per període
  • 1.03. Viatgers entrats per període
  • 1.04. Pernoctacions dels viatgers per període
  • 1.05. Estada mitjana dels viatgers per període
  • 1.06. Grau d'ocupació
  • 1.07 Planta oberta (sobre planta existent)