• icono economia Treball
  • > Afiliats i comptes de cotització a la Seguretat Social (dades TGSS)
icono economia print

  • 1. Treballadors afiliats
  • 2. Comptes de cotització
  • 3. Sèries enllaçades de CNAE-1993 a CNAE-2009 per règim i període (2000-2008)
    • 3.01 Treballadors afiliats
    • 3.02 Comptes de cotització