• icono sociedad Coneixements i usos lingüístics
 • > Enquesta modular d'hàbits socials. Mòdul de coneixements i usos lingüístics (2010)
icono sociedad print

 • 1. Coneixement (SÍ/NO) de la llengua catalana
 • 2. Puntuació mitjana del coneixement del català
 • 3. Català com a llengua habitual
 • 4. Llengua habitual parlada amb familiars
 • 5. Llengua habitual parlada amb amistats
 • 6. Llengua habitual parlada amb la qual es dirigeix a desconeguts
 • 7. Llengua en la qual continua una conversa si responen en castellà a una pregunta feta en català
 • 8. Llengua en la qual continua una conversa si responen en català a una pregunta feta en castellà
 • 9. Llengua considerada com a pròpia
 • 10. Llengua considerada com a pròpia de les Illes Balears
 • 11. Llengua en la qual, almenys, haurien d'expressar-se les persones residents a les les Illes Balears
 • 12. Llengua en la qual, almenys, haurien d'expressar-se els alumnes que han acabat l'ensenyament obligatori a les Illes Balears
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11