• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
 • > Eleccions al Parlament Europeu
 • > 2014
icono sociedad print

METODOLOGIA ABREUJADA D'ELECCIONS Al PARLAMENT EUROPEU

 1. Introducció
 2. Àmbit territorial
 3. Àmbit poblacional
 4. Àmbit temporal
 5. Tipus de resultats electorals

 1. Introducció

 2. L'objectiu principal d'aquesta operació estadística és doble: per una part, proporcionar dades de participació i vots a candidatures amb el major nivell de desagregació possible i, per una altra, fer-ho de forma agregada per illes. 

  La font de les dades d'eleccions al Parlament Europeu és el Ministeri de l'Interior.


 3. Àmbit territorial

 4. La circumscripció per a l'elecció dels diputats del Parlament Europeu és el territori nacional, d'acord amb l'article 214 de la LO 5/1985. L'article 23 de l'esmentada Llei estipula que les circumscripcions estan dividides en seccions electorals. Cada secció inclou un màxim de dos mil electors i un mínim de cinc-cents. En cada secció hi ha una mesa electoral, sense perjudici que puguin crear-se'n més. Les taules electorals no corresponen a una definició geogràfica.

  L’IBESTAT publica els resultats de la comunitat autònoma, per illa, municipi, districte, secció, mesa electoral i vot CERA. 


 5. Àmbit poblacional

 6. L'àmbit poblacional està format per totes les persones amb dret a vot en cada convocatòria electoral.

  Per exercir el dret a vot és necessari estar inscrit en el Cens electoral. Aquest està format pel Cens dels electors residents a Espanya (Cens CER), pel dels electors residents absents que viuen a l'estranger (Cens CERA) i pel Cens electoral d'estrangers residents a Espanya (Cens CERE).


 7. Àmbit temporal

 8. L'àmbit temporal s'estableix en l'article 14.3 del Tractat de la Unió Europea. Segons aquest, els diputats al Parlament Europeu són elegits per a un mandat de cinc anys.


 9. Tipus de resultats electorals

 10. Hi ha dos tipus de dades: definitives i provisionals. Les procedents del Ministeri de l'Interior (font de les dades publicades per l'IBESTAT) són una combinació de totes dues. 

  Els resultats definitius es refereixen únicament als provincials i d'àmbit superior. Són els que realitzen les juntes electorals després d'haver efectuat l'escrutini general a partir del tercer dia posterior a la votació en la jornada electoral.  

  Uns dies després d'haver finalitzat l'escrutini general, la Junta Electoral Central publica els resultats definitius en el BOE. 

  D'altra banda, els resultats provisionals són els que procedeixen del recompte de les paperetes, efectuat al tancament dels col·legis en totes les meses electorals. En casos puntuals pot haver-hi errors aritmètics o de transcripció a algun municipi o mesa electoral. Aquests errors no afecten els resultats definitius perquè, una vegada constatats, són esmenats per les juntes electorals.

  Els resultats de la base de dades del Ministeri de l'Interior, font de les dades ofertes per l'IBESTAT, combinen resultats definitius amb provisionals: són definitius en l'àmbit provincial, però provisionals per sota d'aquest àmbit. Per aquest motiu poden produir-se discrepàncies. 


Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11