• icono sociedad Eleccions i participació ciutadana
 • > Eleccions al Senat
 • > 2019 abril
icono sociedad print

ELECCIONS AL SENAT

 1. Introducció
 2. Font
 3. Àmbits de l'operació
 4. Resultats electorals

 1. Introducció

 2. L'objectiu principal d'aquesta operació estadística és doble: per una part, proporcionar dades de participació i vots a candidatures amb el major nivell de desagregació possible i, per una altra, fer-ho de forma agregada per illes.

  La norma que regula el règim electoral general és la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.  El Reial decret 605/1999, de 16 d'abril, de regulació complementària dels processos electorals, afegeix especificitat a determinats aspectes del procés electoral.


 3. Font

 4. La font de les dades d'eleccions al Senat és el Ministeri de l'Interior. Pot consultar-se en la web:

  http://www.infoelectoral.mir.es/infoelectoral/min/.


 5. Àmbits de l'operació

 6. En el cas de les eleccions al Senat i segons el que es disposa en la Llei Orgànica de 1985, la província constitueix la circumscripció electoral, amb l'excepció de les províncies insulars, en les quals la circumscripció està formada per una illa o agrupació d'illes. A les Illes Balears hi ha tres circumscripcions: Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera. L'article 23 de la citada llei estipula que les circumscripcions estan dividides en seccions electorals. Cada secció inclou un màxim de dos mil electors i un mínim de cinc-cents. En cada secció hi ha una mesa electoral, sense perjudici que puguin crear-se'n més. Les taules electorals no corresponen a una definició geogràfica.

  L’IBESTAT publica els resultats de la comunitat autònoma, per illa, municipi, districte, secció, mesa electoral i vot CERA. 

  L'àmbit poblacional està format per totes les persones amb dret a vot en cada convocatòria electoral. Per exercir el dret a vot és necessari estar inscrit en el Cens electoral. Aquest està format pel cens dels electors residents a Espanya (Cens CER) i pel dels electors residents absents que viuen a l'estranger (Cens CERA). La inscripció en el Cens CER es realitza a través del padró municipal, mentre que la del Cens CERA es realitza a través dels consolats amb la inscripció com a resident en el Registre de Matrícula Consular, obligatòria per als espanyols que resideixen permanentment a l'estranger. Els vots del Cens CERA es presenten per al conjunt de la circumscripció, que, en el cas de les eleccions al Senat, és la província, amb l'excepció de les províncies insulars, en les quals la circumscripció està formada per una illa o agrupació d'illes.

  L'àmbit temporal està marcat per les convocatòries d'eleccions des de 1977. Si bé l'article 68 de la Constitució espanyola estableix que el Senat s'elegeix per quatre anys, aquest es pot dissoldre amb anterioritat.


 7. Resultats electorals

 8. Hi ha dos tipus de dades: definitives i provisionals. Les procedents del Ministeri de l'Interior (font de les dades publicades per l'IBESTAT) són una combinació de totes dues. 

  Els resultats definitius es refereixen únicament a l'àmbit de circumscripció i superior. Són els que realitzen les juntes electorals després d'haver efectuat l'escrutini general a partir del tercer dia posterior a la votació en la jornada electoral. Primer, es du a terme l'escrutini del vot CERA; posteriorment, es procedeix al recompte del nombre de vots que figuren en les actes de les meses electorals, i, finalment, es procedeix a la resolució de les reclamacions o impugnacions. 

  Quaranta dies després de finalitzat l'escrutini general, la Junta Electoral Central publica els resultats definitius en el BOE. 

  D'altra banda, els resultats provisionals són els que procedeixen del recompte de les paperetes, efectuat al tancament dels col•legis en totes les meses electorals. El Ministeri de l'Interior difon els resultats provisionals (vots vàlids més vots nuls) en la nit electoral. Corresponen únicament al vot dels electors residents a Espanya. Són, per tant, vots incomplets, atès que posteriorment les juntes electorals efectuen el recompte dels vots arribats des de fora d'Espanya i resolen les impugnacions i reclamacions que hagin pogut sorgir. A més, en casos puntuals pot haver-hi errors aritmètics o de transcripció a algun municipi o mesa electoral. Aquests errors no afecten els resultats definitius perquè, una vegada constatats, són esmenats per les juntes electorals.

  Els resultats de la base de dades del Ministeri de l'Interior, font de les dades ofertes per l'IBESTAT, combinen resultats definitius amb provisionals: són definitius en l'àmbit de la circumscripció (tres a les Illes Balears), però provisionals per sota d'aquest àmbit. Per aquest motiu poden produir-se discrepàncies. 

Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11