• icono sociedad Enquesta modular d'hàbits socials. Mòdul de condicions i hàbits de vida (2010)
  • > 3. Situació econòmica de les llars
icono sociedad print

  • 3.01 Llars segons l'interval d'ingressos nets mensuals
  • 3.02 Llars segons la dificultat per arribar a final de mes (valoració subjectiva)
  • 3.03 Llars que han pres mesures econòmiques restrictives
  • 3.04 Llars segons ingressos dels mitjans mínims necessaris per arribar a final de mes (valoració subjectiva)