• icono poblacion Estudis demogràfics
 • > Indicador de pressió humana (IPH)
icono poblacion print

Metodologia IPH

 1. Introducció
 2. Freqüència i àmbit
 3. Fonts
 4. Metodologia

 1. Introducció

 2. L’indicador de pressió humana (IPH) pretén complementar la informació que es desprèn de les xifres oficials de població. En aquest sentit, diferenciant-se dels resultats derivats tant dels censos demogràfics com del padró municipal o les estimacions de població actual publicades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) —operacions que se centren tan sols en la població resident—, l’IPH estima la càrrega demogràfica real que suporta un territori en un període determinat. A més, ateses les fonts estadístiques en les quals es basa el càlcul de l’IPH, la desagregació temporal d’aquest indicador és la diària.
  En una comunitat essencialment turística, on el nombre de persones presents es diferencia significativament respecte de la població resident, conèixer la càrrega demogràfica real pot ajudar a planificar i gestionar correctament els recursos dedicats a satisfer les necessitats socials de la població.

   

   


 3. Freqüència i àmbit

 4. L’IPH desenvolupat per l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (Ibestat) recull la càrrega demogràfica real que suporta diàriament cadascuna de les illes que integren l’arxipèlag. D’altra banda, per a l’any en curs, es publica també una sèrie avançada amb freqüència diària però només disponible per a les Illes Balears.

   


 5. Fonts

 6. Per desenvolupar l’IPH s’utilitza informació de les fonts següents:
  — Arribades i sortides diàries de passatgers d’aeroports. Font: Aeroport de Son Sant Joan, Aeroport de Maó i Aeroport d’Eivissa (AENA, Ministeri de Foment).
  — Arribades i sortides diàries de passatgers dels ports de competència estatal. Font: explotació pròpia a partir de dades de Ports de l’Estat (Ministeri de Foment).
  — Arribades i sortides diàries de passatgers dels ports de competència autonòmica. Font: Ports de les Illes Balears (Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques).
  — Estimacions de població actual i projeccions de població a curt termini. Font: INE i Ibestat.

   

   


 7. Metodologia

 8. L’indicador de pressió humana es construeix mitjançant la suma de les estimacions diàries de la població resident i la població estacional.
  L’estimació definitiva de la població estacional diària incorpora dues correccions que requereixen informació de caràcter anual - la que intervé sobre el flux net de passatgers i la que influeix sobre la població estacional a 31 de desembre -. En aquest sentit, les estimacions de població estacional de l’any en curs s’han de considerar sempre com a avanç, atès que no es disposa de la informació total de l’any corrent i, per tant, no es poden produir les correccions pertinents. Aquestes correccions impedeixen donar dades d’avanç mensual desagregades per illes.