• icono economia Enquesta de població activa (EPA)
 • > Resultats en base poblacional 2001 (Sèrie 2000-2013)
icono economia print

 • 1. Població de 16 i més anys per període, sexe i relació amb l'activitat econòmica
 • 2. Actius
  • 2.01 Actius per període i sexe
  • 2.02 Taxa d'activitat per període i sexe
 • 3. Ocupats
  • 3.01 Lloc de naixement
  • 3.02 Nacionalitat
  • 3.03 Nivell de formació
  • 3.04 Sector econòmic i branca d'activitat
  • 3.05 Situació professional i ocupació
  • 3.06 Nombre mitjà d'hores setmanals treballades per període
  • 3.07 Taxa d'ocupació per període i sexe
 • 4. Assalariats
  • 4.01 Lloc de naixement
  • 4.02 Nacionalitat
  • 4.03 Nivell de formació
  • 4.04 Situació laboral
  • 4.05 Sector econòmic
  • 4.06 Ocupació
 • 5. Aturats per període
  • 5.01 Sexe
  • 5.02 Temps cercant feina
  • 5.03 Taxa d'atur per període i sexe
 • 6. Inactius
 • 7. Altres indicadors