• icono economia Turisme
 • > Despesa i perfil dels turistes (EGATUR)
icono economia print

 • 1. Principals resultats
 • 2. Resultats detallats
 • 3. Sèrie històrica de 2004M01 a 2015M09 (metodologia Turespaña)
  • 1. Principals resultats
  • 2. Resultats detallats per al conjunt de les Illes Balears (des de 2009)
   • 2.01 Nombre, pernoctacions i estada mitjana dels turistes amb destinació principal les Illes Balears per període
    • 2.01.01 Per país de residència
    • 2.01.02 Per tipus d'allotjament
    • 2.01.03 Per ús de companyia aèria de baix cost
    • 2.01.04 Segons altres aspectes
   • 2.02 Despesa total i despesa mitjana dels turistes amb destinació principal les Illes Balears per període
    • 2.02.01 Per país de residència
    • 2.02.02 Per tipus d'allotjament
    • 2.02.03 Per ús de companyia aèria de baix cost
    • 2.02.04 Despesa total realitzada en origen i en destinació
    • 2.02.05 Despesa total desagregat per concepte de despesa
  • 3. Resultats detallats per illa de destinació principal (des de 2010M06)
   • 3.01 Nombre, pernoctacions i estada mitjana dels turistes amb destinació principal les Illes Balears per període i illa de destinació principal
   • 3.02 Despesa total i despesa mitjana dels turistes amb destinació principal les Illes Balears per període i illa de destinació principal
  • 4. Resultats detallats: només turistes estrangers (2004-2008)
   • 4.01 Pernoctacions i estada mitjana dels turistes estrangers amb destinació principal les Illes Balears per període
   • 4.02 Despesa total i despesa mitjana dels turistes estrangers amb destinació principal les Illes Balears per període
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11