• icono economia Turisme
 • > Enquesta de Turisme de Residents (ETR)
icono economia print

ENQUESTA DE TURISME DE RESIDENTS

 1. Introducció
 2. Àmbits
 3. Difusió de resultats

 1. Introducció

 2. L’objectiu de l’Enquesta de turisme de residents (ETR) és estimar, d’una banda, el nombre total de viatges turístics realitzats pels residents de les Illes Balears pel territori nacional i a l’estranger, amb les pernoctacions i la despesa associades a aquests viatges, i, de l’altra, el nombre d’excursions realitzades pels residents a les Illes Balears i la despesa associada a aquests desplaçaments.


  L'operació, anteriorment denominada Estadística de moviments turístics dels espanyols (FAMILITUR), va ser realitzada per l’Institut d’Estudis Turístics (Turespaña), dependent de la Secretaría d’Estat de Turime, des de l’any 1996, per satisfer les necessitats nacionals d’informació sobre el comportament turístic dels residents. El 4 de juny de 2012, es va signar un conveni de col.laboració entre Turespaña i l’INE amb la finalitat de fer un traspàs de competències a l'Institut. Es va aprofitar el moment de canvi per millorar els processos de recollida i estimació de la informació. Finalment, l’INE difongué els resultats d’aquesta Enquesta des de febrer de 2015.

   


 3. Àmbits

 4. Àmbit poblacional

  La població objecte d’observació és la població de quinze anys o més resident a habitatges familiars principals de les Illes Balears. No obstant això, la població objecte d’anàlisi inclou també els menors de quinze anys, dels quals es recull únicament informació sobre el nombre de viatges realitzats.

  Àmbit d’estudi

  L’àmbit d’estudi de l’Enquesta està constituït per:

  — viatges turístics realitzats per la població resident a habitatges familiars principals a les Illes Balears
  — excursions realitzades per la població de quinze anys o més resident a habitatges familiars principals a les Illes Balears.

  Àmbit temporal

  El període d’estudi per als viatges i les excursions (nombre, pernoctacions, durada) és el mes. Això no obstant, les estimacions publicades tenen freqüència trimestral.

  Període de referència

  Es recullen els viatges amb pernoctació realitzats durant els dos mesos de calendari anteriors al de la realització de l’entrevista. En el cas de les excursions, el període de referència és d'un mes anterior al de l’entrevista.

   


 5. Difusió de resultats

 6. Els resultats d’aquesta operació es publiquen trimestralment en el web de l’IBESTAT, en el següent enllaç:


  https://ibestat.caib.es/ibestat/page?p=px_tablas&nodeId=f7113c18-10f5-4486-8010-a35930b63e6a&path=economia%2FTURISMO%2F06.5%20Encuesta%20de%20turismo%20de%20residentes%20(ETR)&lang=ca


  Amb relació a les peticions d’informació més específiques sol•licitades pels usuaris, l’IBESTAT n'estudiarà la viabilitat i es compromet a facilitar-la al més aviat possible, tenint en compte els mitjans disponibles.

   


Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11