• icono economia Compte d'emissions a l'atmosfera
  • > 2. Resultats detallats
icono economia print

  • 2.01 Emissions per substància contaminant i període
  • 2.02 Emissions de gasos d'efecte d'hivernacle per substància contaminant i període
  • 2.03 Emissions de gasos acidificants per substància contaminant i període
  • 2.04 Emissions de gasos precursors d'ozó troposfèric per substància contaminant i període
  • 2.05 Indicadors generats
  • 2.06 Emissions i petjada domèstica en 2014 per substància contaminant
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11