• icono economia Agricultura, ramaderia i pesca
icono economia print

Descripció


En aquest apartat es recull un resum de les principals dades del sector primari: producció agrícola i ramadera, superfícies de conreu, com també, des d'un punt de vista econòmic, les macromagnituds del sector.


Informació disponible
Darreres dades


Nom Període Dada
Producció agrària final (euros) 2010 152.052.335 *1
Nombre d'explotacions agrícoles 2007 13.186
Cens ramader porcí (caps de bestiar) 2010 70.268
Superfície en producció agrícola (ha) 2010 142.298 *1
  • *1Dada provisional